ef_foto

Аvaz
Abduraimov

 

Urbanizatsiya, shaharlarning o‘sishi, shuning asosida xalqning xohishini, roziligini inobatga olmagan holda va ularning ishtirokisiz uylarni buzish, Toshkentdagi juda ko‘p qurilishlar muammosi olindi.


Urbanizatsiya, qurilish, zamonaviylashtirish – bularning barchasi yaxshi, biroq muayyan bir joylarning tarixiy qiymatini ham yoddan ko‘tarmaslik kerak.