ef_foto

Rushana
Alimova

 

Mening “Revizor” pyesasidan teatrlashrtirgan ishim o‘zida ijtimoiy muammolarni ham, shaharshunoslik muammolarini ham aks ettiradi. Ular parallel ravishda davom etadi, odamlar yo‘llardan shahar quradi, rahbarlik qilayotgan amaldorlar esa xalqni qo‘g‘irchoqlardek boshqaradi.